2021-05-14

 

Sju treåringar och två fyraåringar kom till start.
Bland treåringarna fanns ett dubbeldiplom och det var Diadora JO, Deveron tog diplom i hoppning.
Fyraåringarna hade ett gångartsdiplom i och med Curium CMG