Nu är det klart att SWB Norra Kalmar läns unghästtest i Frödinge den 23/5 2020 kommer att webbsändas via Equisport, allt för att möjliggöra att så många som möjligt kan följa bedömningen trots att vi genomför arrangemanget utan publik.
Vi vill samtidigt påminna om att vi för att upprätthålla en bra nivå på smittskyddstänkandet endast kommer att kunna ta emot 28 hästar för visning under dagen.
Idag har vi 27 hästar anmälda och efter det att 28 hästar anmälts och prioriteringar gjorts enligt propositionen kommer en reservlista att upprättas för ”överskottsanmälda”.