Endast sex hästar kom till start i Frödinge. Domare var Eva Gudmundsson och Christina Ohlsson. Det enda diplomet gick till Fernando (ovan) i  hoppning, 80,8%. Han är e. Kannando Hästak DWB u. Candylicious (SWB) ue. Fetcher N (SWB). Ägare/uppfödare Anette Wetterström.
Bästa gångartshäst blev Le Beau Noir, 78,3% e. Ironman H u. Dejavue (SWB) ue. D’avenir. Ägare/uppfödare Lina Erikson.

Resultat