Föreningen

Mail:
swbnkl@swbnkl.se

Ordförande:
Rhiannon Djupdalen
Tel: 070-581 87 04
rhiannon.djupdalen@gmail.com

Sekreterare:
Monica Holmberg
Tel: 070-672 41 66
upprumhult@telia.com

Adjungerande kassör
Pia Nilsson
070-723 50 34
nilsson.mail@telia.com

Fakturor
ekonomi@swbnkl.se

 Medlemskontakt
Sara Liew
medlem@swbnkl.se