Unghästtest 2022-08-27 och fölbedömning 2022-08-28, eventuellt även 27:e

Unghästtestet äger rum på Stall Frödinge Dressyr, intill Frödinge sågverk i Frödinge/Vimmerby lördagen
den 27 augusti 2022.

Hoppning: Eva Gudmundsson
Exteriör: Christina Olsson
Ridprov: Kerstin Bindekrantz

Anmälan och betalning skall göras senast den 17 augusti 2022

Proposition –


Fölbedömning gårdsbesiktningeller på följande platser:

Stall Frödinge i Frödinge/Vimmerby
Sjöhagens gård i Västervik
Stall Angelica Bäck, Figeholm/Oskarshamn.
Qvillö Stuteri, Kvillsfors.

På dessa platser sker visningen i ridhus och avgiften är 550 kronor/föl oavsett antalet visade föl. Det finns även möjlighet att få sitt föl bedömt på annan plats som uppfyller kraven på visningsplats enligt fölreglementet.
Observera att kostnaden kan bli högre på platser med få visade föl.

Domare: Christina Olsson

Anmälan och betalning skall göras senast den 20 augusti 2022.

Proposition –

Ett småländskt fölchampionat planeras. Vi återkommer med uppgifter.