2022

 Fölbedömning gångartsstammade
Fölbedömning hoppstammade
Unghästtest

2021

Fölbedömning
Exteriörbedömning sto
Unghästtest
Ridhästtest

2020

Fölbedömning – inställt
Unghästtest
Unghästtest protokoll
Ridhästtest – inställt

2019

Fölbedömning gångartsstammade
Fölbedömning hoppstammade
Unghästtest gångartstalanger
Unghästtest hopptalanger
Ridhästtest gångartstalanger
Ridhästtest hopptalanger

2018

Fölbedömning gångartsstammade 6/8
Fölbedömning hoppstammade 6/8
Fölbedömning gångartsstammade 7/8
Fölbedömning hoppstammade 7/8
Unghästtest 3-årig dressyrtalang
Unghästtest 3-årig hopptalang
Unghästtest 4-årig dressyrtalang
Unghästtest 4-årig hopptalang löshoppning

2017

Fölbedömning gångartsföl
Fölbedömning hoppföl
Unghästtest 3-årig dressyrtalang
Unghästtest 3-årig hopptalang

2016

Fölbedömning gångarter
Fölbedömning hoppning
3-årstest dressyrtalang
3-årstest hopptalang

2015

Fölbedömning dressyrstammade
Fölbedömning hoppstammade
3-årstest dressyrtalang
3-årstest hopptalang

2014

Fölbedömning gångarter 21/8
Fölbedömning gångarter 24/8
Fölbedömning hoppning 21/8
Fölbedömning hoppning 24/8
3-årstest dressyrtalang
3-årstest hopptalang

2013

Fölbedömning gångartsstammade
Fölbedömning hoppstammade
3-årstest dressyrtalang
3-årstest hopptalang

2012

Fölbedömning dressyrstammade 17/8 Quillö
Fölbedömning dressyrstammade 18/8 Västervik
Fölbedömning hoppstammade 17/8 Quillö
Fölbedömning hoppstammade 18/8 Västervik
3-årstest dressyrtalang
3-årstest hopptalang

2011

Fölbedömning dressyrstammade 11/8
Fölbedömning dressyrstammade 12/8 Frödinge
Fölbedömning hoppstammade 11/8 Västervik
Fölbedömning hoppstammade 12/8 Västervik
3-årstest dressyrtalang
3-årstest hopptalang

2010

Fölbedömning dressyrstammade 11/8 Frödinge
Fölbedömning dressyrstammade 12/8 Västervik
Fölbedömning hoppstammade 11/8 Frödinge
Fölbedömning hoppstammade 11/8 Quillö
Fölbedömning hoppstammade 12/8 Västervik
3-årstest dressyrtalang
3-årstest hopptalang

2009

Fölbedömning dressyrstammade 21/8 Quillö
Fölbedömning dressyrstammade 21/8 Oskarshamn
Fölbedömning dressyrstammade 22/8 Västervik
Fölbedömning hoppstammade 21/8 Quillö
Fölbedömning hoppstammade 21/8 Oskarshamn
Fölbedömning hoppstammade 22/8 Västervik
3-årstest dressyrtalang
3-årstest hopptalang

2008

Fölbedömning
3-årstest

2007

Fölbedömning

2006

Fölbedömning

2005

Fölbedömning