Årsberättelse 2019

SWB Norra Kalmar Län hade vid årsskiftet 96 medlemmar, vilket glädjande nog innebär att vi har en ökande skara uppfödare och hästägare som valt vår förening för sitt regionala medlemskap.

Föreningen höll årsmöte den 24/3 2019.

Till föreningens ordförande för ett år valdes Angelica Karlsson.Anneli Ivarsson, Angelica Bäck och Malin Svensson var i tur att avgå. Anneli Ivarsson och Angelica Bäck omvaldes på två år. Malin Svensson hade avböjt omval och istället valdes Angelica Karlsson på två år.

Till valberedning utsågs Ramona Svensson, Maria Lagerqvist och Malin Blixth.Pia Nilsson adjungerades till styrelsen som kassör och till revisorer utsågs Britt Strömbäck och Ingegerd Johansson.

Under året har styrelsen haft 5 styrelsemöten. Några av dessa möten har precis som tidigare år varit telefonmöten då det ibland är svårt att få till fysiska möten som passar alla. Detta särskilt som vi verkar i ett område vars storlek gör att det blir långa resor för många var vi än förlägger mötena.

Vi har använt en gratistjänst för telefonmöten som har fungerat bra.

Den 31/3 ordnades av föreningen en bussresa till Skåne där vi först såg Lövsta/Blue Hors hingstar i Helsingborg och sedan Helgstrands/Schockemöhles på Flyinge. Det blev en mycket lyckad dag där x medlemmar följde med.

Vi har genomfört ett unghäst- och ridhästtest den 19 maj i Frödinge. Domare var Ulrika Jacobs, Harald Jönsson och Anki Karlsson.

Vi hade 16 st 3-åringar till start och 3 st 4-åringar i ridhästdelen. Evenemanget förlöpte väl och det delades ut 4 gångartsdiplom och 6 st hoppdiplom bland 3-åringarna där LA Cortina ES tilldelades dubbeldiplom.Bästa gångartshäst var Bracine CML och bästa hopphäst Cerena. Bland de äldre blev det 2 hoppdiplom genom Attitude och JNS Aquita.

Den 18/8 hade vi gårdsmönstring av föl. Domare var Ulrika Jacobs.

Glädjande nog ökade  antalet visade föl  hos oss 2019 och 30föl kom till mönstring.

Bästa gångartsföl och det totalt högst bedömda fölet 2019 blev Mosaic CML, uppfödare CML Dressyr, med 26,2p (87,2%). Lotta Larssons uppfödning Da Doo Ran Ran blev bästa hoppföl med 25,0p (83,3%).
De föl som nådde kvalgränsen för det regionala fölchampionatet blev därefter inbjudna till ett fölchampionat som i år ägde rum på Grevagården.

Den 15/8 kom SWB:s selektionsteam inför elitauktionen till Frödinge och hela 7 föl från vår förening togs ut till auktionerna.

Det var 4 gångartsföl (Cinder CML, Optimal CML, Niki CML och Join JAZ)  och 3 hoppföl (Good Luck Chuck, Cool Off SSL och Coquette) . Det fantastiska medelpriset på ”våra” föl blev 175 000:-. Vi var den lokala förening som hade i särklass flest föl uttagna till fölauktionerna i förhållande till antalet medlemmar.

Förutom dessa unga hästar som har utmärkt sig har vi en lång rad äldre hästar med ursprung i vår förening som presterar mycket väl på tävlingsbanorna. Det är otroligt roligt att kunna konstatera att vår landsända producerar väldigt kapabla hästar för sporten inom alla discipliner.

I november hade vi en uppskattad sammankomst där Gustaf Johansson besökte oss och pratade om sin avel och sina tankar.

Vi passade då också på att ha prisutdelning för framstående uppfödarprestationer för åren 2018 och 2019.

Vi höll till i Stenhuggeriet i Gamleby och bjöd de som deltog på smörgåstårta och tårta förutom att vi delade ut priser till en lång lista med prestationer. Man imponeras över hur fina hästar vi har i vår lilla förening, liten men naggande god passar bra på oss..

Under året har föreningen varit representerad vid  2 ordförandeträffar, bedömningsledarträff samt SWB:s årsstämma.